STAMBENA ZGRADA

INVESTITOR
Buga d.o.o., Zagreb
LOKACIJA
ZAGREB, Remete
REALIZIRANO
2013/2014.

Arhitektura kuće je moderna , definirana  snažnim, punim volumenima izbačenih dijelova kata.

Na svakoj etaži nalazi se po jedan stan. Zgrada je organizirana tako da se iskoristi pozicija dobrih pogleda i dubokih perspektiva prema gradu. 

Prostori dnevnog boravka s kuhinjom čine prostornu cjelinu što je imperativ modernog stana.