MEĐUNARODNI CESTOVNI GRANIČNI PRIJELAZ I KATEGORIJE VINJANI DONJI-GORICA

INVESTITOR
Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Zagreb
LOKACIJA
VINJANI DONJI, državna cesta D221, između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine
SURADNIK
Davor Andrić dipl.ing.arh.
REALIZACIJA
2015./2016.

Granični prijelazi su zahtjevne građevine s detaljno zadanim sadržajem i oblikovanjem koje je potrebno  međusobno uskalditi na najfunkcionalniji način i ukomponirati u zadovoljavajuća prometna rješenja kao prateći dio građevinskog dijela zahvata.

Arhitektura zgrada je jednostavna – to su prostorni prizemni kubusi obloženi aluminijskim panelima ravnih krovova koji zajedno s nadstrešnicama čine uravnoteženu cjelinu.

Plava boja nadstrešnica je zadana i kao takva prepoznatljiva za sve granične prijelaze RH.

Zgrade su namijenjene smještaju službi policije, carine i otpremnika, uključujući ured sanitarne inspekcije i poslovnicu banke s pratećim tehničkim i sanitarnim prostorima te posebni dio kontrole tereta i vanjske teretne vage.